Den teoretiskka delen av kursen Industriell IT omfattar 30h. Kusen genomförs som föreläsning, arbetsuppgifter, studiebesök.

Dynamiska modeller för tekniska system, differentialekvationer, numerisk lösning och visualisering