Kursen behandlar reglersystem samt val och inställning av enkla regulatorer för olika typer av processer.

Kursen behandlar metoder för att konstruera matematiska modeller för tekniska system samt grundläggande användning av numeriska verktyg för analys och simulering.