Kursen behandlar de grundläggande aktiviteter som ingår i all mjukvaruutveckling: Kravspecifikation, design, implementation och testning, samt beskriver hur dessa aktiviteter är kopplade till varandra. Under kursen introduceras också olika tekniska hjälpmedel för att underlätta dessa aktiviteter.