På kursen Logik 7 sp studeras Satslogiken och Predikatlogiken. Deltagarna tränar sig i formella språk, att göra bevis och att skriva formella härledningar. Olika typer av formella härledningar med nära koppling till datavetenskap tränas på kursen.