Kursen behandlar centrala begrepp inom operativsystemets sfär, dess ansvarsområden samt design och uppbyggnad.