Dynamiska modeller för tekniska system, differentialekvationer, numerisk lösning och visualisering