Introduktion till IT 6 sp behandlar datorer, mjukvara och användningen an datorer i arbetet och i samhället. Kursen är en introduktionskurs i data- och systemvetenskap, innehåller övningar i ordbehandling, elektroniska tabeller, presentationsprogram och webbutveckling och läses som inledande kurs på IT-programmet på Högskolan på Åland.