Kursen modellering och simulering behandlar dynamiska modeller för tekniska system, differentialekvationer, differensekvationer, numerisk lösning och visualisering.