Kursen i Människa-Maskininteraktion syftar till att ge en bred introduktion till hur man ska tänka inför att skapa artefakter som ska samarbeta med människor. Det kan vara enkla saker som dörrhandtag eller kaffemaskiner, men också stora system som kontrollsystem för processindustrier. 

I kursen kommer vi framförallt att fokusera på människans kognitiva och perceptuella (främst syn) egenskaper som utgångspunkt för design. Genom  att veta hur människor fungerar är det enklare att inte göra de mest basala misstagen i en design. 

Kursmaterialet består av några artiklar, plus ett kompendium som läraren skrivit. Detta kommer att läggas upp här på moodle under kursens andra vecka.