Kursen behandlar metoder för att bygga matematiska modeller för tekniska system, grundläggande användning av numeriska verktyg för analys och simulering samt grunderna för datorbaserad reglering.