Den teoretiskka delen av kursen Industriell IT omfattar 30h. Kusen genomförs som föreläsning, arbetsuppgifter, studiebesök.