Kursen behandlar vanliga designmönster (eng. Design Patterns) vid objektorienterad design. I kursen ingår både design- och implementationsuppgifter.