Fortsättningskurs i strukturerad programmering och problemlösning. Kursen går igenom generella abstrakta datatyper, sorteringsalgoritmer, effektiv implementering samt användning av dessa. Kursen ger även en introduktion till abstraktion mha klasser i C++ och STL.