Efter genomgången kurs skall den studerande ha goda kunskaper om problemställningar och lösningar vid överföring av data i lokala och globala nät