Kursen behandlar grundläggande databasbegrepp, med fokus på relationsdatabaser och databasspråket SQL.