Kursen består av ett mjukvaruutvecklingsprojekt som skall göras individuellt. Projektet är en praktisk övning i programmering där ett strukturerat och objektorienterat angreppssätt måste genomsyra såväl design som programkod.