Kursen behandlar metoder för att konstruera matematiska modeller för tekniska system samt grundläggande användning av numeriska verktyg för analys och simulering.