I kursen Deklarativ programmering tränas programmering i Prolog som är ett logikbaserat språk. Programmen exekveras genom automatiserad bevisföring enligt resolutionsmetoden. Predikatlogik, Hornsatser, Resolution, Datastrukturerna lista och träd, Rekursion, Metaprogram och AI behandlas. Programmeringen inleds med uppgifter som påminner om lagring av data i databaser samt querys. Valfritt Prologsystem används av deltagarna. På labbarna använder vi SwiProlog.