Kursen behandlar reglersystem samt val och inställning av enkla regulatorer för olika typer av processer.