I Programrådet för IT deltar vicerektorn för de landbaserade programmen, studiehandledare/programkoordinator samt studerande från alla årskurser.

Möten hålls en gång per termin. MInst två representanter finns för varje årskurs. Mötena är öppna och alla studerande på programmet är välkomna att delta.

På mötena tas aktuella ärenden upp både av programmets ledning och av de studerande. Att ta upp sunpunkter, önskemål, förslag till förbättring i Programrådet är ett sätt för programmets studerande att påverka sina studier och utbildningsprogrammet.