Under rubriken Examensarbete finns de schemalagda tiderna under terminen för examensarbeten, information och länkar, inkomna externa examensarbeten, tiderna för förseminarier, oppositionsseminarier och slutseminarier.

Handledare för examensarbeten på IT-programmet är:

Joakim Isaksson

Dennis Kurtén

Agneta Eriksson-Granskog


Agneta har även hand om information, ansökningar och seminarierna för Examensarbeten IT