Kurs i logik vårterminen 2015. Kursen erbjuds i första hand till studerande på IT åk 2. Kursinnehåll: Formella språk, Satslogik, Predikatlogik, Slutsatsdragning, Härledning, Sanningstabeller, Naturlig Deduktion, Resolution. Formulering av specifikationer och teorem. Introduktion till sundhet, fullständighet och automatiserbara bevis.