Kurserna Matematisk modellering 1 och 2 behandlar grundläggande matematiska begrepp och metoder för att beskriva, förstå och analysera olika tekniska system samt bättre tillägna sig teknisk litteratur.