Programkonstruktion och projekthantering 10 sp går 25 mars - 29 maj 2015.

Uppdragsgivare är Åland Sailing Robots vid Högskolan på Åland.

Under år 2015 pågår vidareutveckling av en autonom seglbåt som på egen hand kan segla från en position till en annan. Dessutom hålls en internationell konferens om autonoma segelbåtar i Mariehamn vid Högskolan på Åland i augusti-september 2015.