Kursen behandlar objektorienterad programmering med Java. Inom ramen för kursen tas även upp programmering av grafiska gränssnitt samt programmering med trådar (threads).